Политика за защита на личните данни

linewhite

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.shapeweddings.com  вие може да изберете доброволно да предоставите ваши лични данни. Настоящата политика цели да обясни както кой и как ще обработва личните ви данни, така и за колко време ще бъдат съхранявани и мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните ви данни и др.

Избирайки да предоставите вашите лични данни, вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на личните данни.

Кой обработва личните ви данни?

Личните ви данни се обработват от „Шейп Стайл“ ЕООД, с ЕИК: 205582656 и със седалище и адрес на управление в обл. Перник, гр. Брезник 2360, ул. „Комсомолец“ № 16, наричано по-долу за краткост „Администратор“.

Кога обработваме личните ви данни?

Запитване за видео и фото заснемане

Когато използвате www.shapeweddings.com, вие може да изпратите запитването си чрез формата за контакт, както и да се свържете с нас на имейл, по телефон или в социалните мрежи Facebook. За целта трябва да ни предоставите следните лични данни:

- Имена на младоженците
- Електронна поща (имейл)
- Мобилен номер
- Ваш профил в социалните мрежи (незадължително)

Гарантираме ви, че данните ви ще бъдат обработвани само и единствено за целите на запитването и ще бъдат надлежно съхранявани.

На какво основание обработваме личните ви данни?

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили само и единствено на основание вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните ви данни?

Ще обработваме личните ви данни, за да ви предоставим услугите, предлагани от Администратора чрез www.shapeweddings.com. Можем да обработваме личните ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване или сме получили вашето изрично съгласие в тази насока. След като предоставите данните си, нашият екип ще се свърже с вас, за да отговори на вашето запитване.

Какви права имате, в качеството ви на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

- да получите информация към момента на събиране на личните ви данни;
- да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни;
- да изискате достъп до личните си данни;
- да изискате да бъдат коригирани личните ви данни;
- да изискате да бъдат изтрити личните ви данни;
- да ограничите обработването на личните ви данни;
- да направите възражение срещу обработването на личните ви данни;
- да се възползвате от правото си на преносимост на личните ви данни;
- да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си?

Може да упражните всяко едно от изброените права, като изпратите писмено уведомление на адрес гр. Брезник 2360, ул. „Комсомолец“ №16, Студио „Шейп Стайл“, което уведомление трябва да бъде отправено до Администратора. Уведомлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Уведомлението следва да бъде подадено лично от вас или от упълномощено от вас лице освен ако специален закон не предвижда друго.
Заявлението трябва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 679/2016 г., подпис, дата на подаване на уведомленитео и адрес за кореспонденция. В случай че уведомлението се подава чрез пълномощник, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на [email protected].

Колко дълго ще съхраняваме личните ви данни?

Ще съхраняваме данните, които сме получили във връзка с направените запитвания за специалния ви ден, докато са необходими за целите, за които се използват, след което ще бъдат заличавани.

На кого можем да предаваме личните ви данни?

С цел да осигурим възможно най-голяма сигурност за личните ви данни, ние използваме клауд услуги с високо ниво на сигурност, където да съхраняваме информацията, предоставена от вас.

Ние няма да предаваме личните ви данни на други трети лица, освен ако не сме получили вашето изрично съгласие за това.

Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните ви данни или оттеглите съгласието си?

В случай че не дадете съгласието си личните ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можете да използвате услугите, предлагани чрез www.shapeweddings.com, за които се изисква да предоставите данни. Няма да можем и да се свържем с вас, за да отговорим на запитването ви.

Какво става, ако не съм навършил 16 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни вашите лични данни, вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните ви данни са:

- обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”);
- събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите”);
- подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум”);
- точни и поддържани в актуален вид. Предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност”);
- съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението”);
- обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност”);
- Администратора носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Бисквитки

Администратора използва бисквитки на www.shapeweddings.com  за да събира и съхранява информация, която автоматично се получава за вашия компютър, устройство и използването на нашия уебсайт. Използвайки www.shapeweddings.com, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Какво са бисквитки

„Бисквитките“ са малки файлове, които се предават от интернет сървър към вашия браузър и се съхраняват на вашия твърд диск, когато посещавате уебсайтове. Това запазва само вашия IP адрес, не се съхраняват лични данни. Бисквитките позволяват на нашия уебсайт автоматично да ви разпознава, когато посещавате отново, като по този начин прави по-лесно следващото ви посещение.

В зависимост от периода от време, в който те остават на вашия компютър, бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни" бисквитки. „Сесийни бисквитки“ съществуват само докато браузърът ви е отворен и се изтриват автоматично, след като го затворите. "Постоянни бисквитки" означават, че те остават след затварянето на вашия браузър. Постоянните бисквитки могат да бъдат използвани от нашия уебсайт за разпознаване на вашия компютър, когато отворите браузъра си и отново сърфирате в Интернет.

Ако не приемате използването на тези бисквитки, моля, деактивирайте ги, като промените настройките на браузъра си, така че бисквитките от нашия уебсайт да не могат да бъдат поставени на вашия компютър или мобилно устройство. Ако решите да блокирате бисквитките, това може да ограничи функционалността на някои части от нашия уебсайт.

Как използваме бисквитките

Ние използваме бисквитките за да:

- проследим трафика и активностите на уебсайта ни;
- разберем какво е количеството посетители на нашия уебсайт, кой браузър (пример: Firefox, Chrome или Internet Explorer) и операционна система (пример: Windowd или Mac OS) използват;
- проследим производителността на нашия уебсайт, за да продължим да подобряваме качеството му;

Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘). Google Analytics използва бисквитките, за да анализира как потребителите използват уебсайта ни. От името на оператора на уебсайта Гугъл използва тази информация, за да анализира как използвате уебсайта ни, за да съставя отчети за дейностите на уебсайта и да предоставя на Администратора на уебсайта други услуги, свързани с използването на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, предаден от вашия браузър в обхвата на Google Analytics, не се обединява с други данни на Google. Можете да предотвратите използването на бисквитки, като конфигурирате съответните настройки във вашия браузър. Моля, имайте предвид, че ако решите да блокирате бисквитките, това може да ограничи функционалността на някои части от нашия уебсайт.

Употреба на инструменти за ретаргетинг

На нашия уебсайт, www.shapeweddings.com, използваме така наречената технология за ретаргетинг. Използваме ретаргетинг, за да категоризираме различните потребители на уебсайта в потребителски групи. В зависимост от потребителската група, след това се обръщаме към посетителите на страницата, на други уеб страници или приложения с персонализирани реклами за нашите продукти или услуги.

За тази цел използваме следните продукти, предоставени ни от доставчиците на услуги:

‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’

‘Facebook Customer Audience’ и ’Facebook Pixel’

Facebook Custom Audience’ и ‘Facebook Pixel’ са продукти на Facebook Ireland Ltd., Хановер Рийч, 5-7 Хановер Куей, Дъблин 2, Ирландия (‘Фейсбук’). Нашия уебсайт използва ‘Facebook Pixel’ от Фейсбук, който създава директна връзка със сървърите на Фейсбук. Затова и фактът, че сте посетили нашия уебсайт, се предава към сървъра на Фейсбук. Фейсбук приписва тази информация на личния ви Фейсбук профил, ако имате такъв профил и ако сте влезли в него. Ако посещавате и други страници, които използват ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’, тази информация също се свързва с личния ви профил. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате. Ако не сте потребител на Фейсбук или не сте в профила си, когато посещавате страницата ни, вашето посещение няма да се отнесе към вашия потребителски профил във Фейсбук.

За повече информация относно защитата на вашата поверителност във Фейсбук, моля посетете информацията за поверителност на Фейсбук на www.facebook.com/about/privacy  По-конкретно, може да управлявате съдържанието и информацията, които споделяте по време на употребата си на Фейсбук, чрез инструмента ‘Дневник‘ или да свалите от Фейсбук чрез инструмента ‘Download your data’.

Отказ

Може да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на нашия уебсайт по всяко време, за един или повече инструмента. Моля използвайте настройките за бисквитки или следния линк.

За всеки инструмент ние съхраняваме бисквитка за отказ на вашето крайно устройство, като тя е валидна за неопределен период за време. Ако достъпвате нашата страница от различни крайни устройства, трябва да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на всяко едно устройство, тъй като не можем да свържем множество устройства с индивидуални посетители. Чрез отказа си ще спрете интеграцията на описаните пиксели и ще предотвратите обмена на данни с Фейсбук и Гугъл.

Може да деактивирате персонализираното рекламиране и директно през рекламните мрежи. За повече информация, моля посетете директно страниците на Гугъл и Фейсбук.

Кога можем да променяме настоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.shapeweddings.com.

logowhite